medinCNO®mini

nr kat. 3080 Optymalne rozwiązanie w przypadku kombinacji terapii CPAP i HF (High Flow) z zastosowaniem aktywnego generatora Medijet® oraz kaniul nosowych

Funkcja CPAP:
CPAP z możliwością ręcznego wyzwalania dodatkowych oddechów, kompensacją nieszczelności oraz preoksygenacją.

Funkcja APNEA CPAP:
CPAP z monitorowaniem bezdechów pacjenta i mechanicznym wyzwalaniem oddechów w przypadku wystąpienia bezdechu.

Funkcja NIPPV:
wsparcie oddechu na dwóch poziomach

Funkcja High Flow:
możliwość terapii wysokimi przepływami z zastosowaniem kaniul nosowych

Schemat podłączenia układu oddechowego pacjenta wraz z Medijet® do aparatu medinCNO®mini
Schemat podłączenia układu oddechowego pacjenta wraz z kaniulami nosowymi do aparatu medinCNO®mini